مطالب آموزشی

اواپراتور چیست؟

اواپراتور سقفی

اواپراتور چیست؟

اواپراتور وسیله ایست که در طی یک فرایند هم فشار، مخلوط گاز و مایع وارد شده به داخل اواپراتور را به صورت گاز اشباع خارج میسازد.

توضیح کامل تر بدین صورت میباشد که در بک سیستم تبرید، مایع اشباعی که با دمای بالا به شیر اکسپنشن یا لوله مویی رسیده است در طی یک فرایند اختناق، فشار آن شکسته شده و به صورت مخلوط مایع و گاز سرد به داخل اواپراتور پاشیده میشود. این مخلوط گاز و مایع پس از چرخش درون لوله های اواپراتور و انتقال خرارت با هوای عبوری از روی لوله های کویل اواپراتور، به نقطه ی جوش رسیده و به صورت گاز اشباع از اواپراتور خارج میشود. با انجام این عمل هوای عبوری از روی کویل خنک شده و از آن هوا برای خنک کردن یخچال، سردخانه، اتاق و … استفاده میشود.

اواپراتور

اواپراتور هوایی معمولا به پنج دسته اصلی از نظر شکل و ظاهر تقسیم میشوند:

 • اواپراتور مکعبی
 • اواپراتور سقفی
 • اواپراتوئر سقفی زاویه دار
 • اواپراتور دیواری زاویه دار
 • اواپراتور ایستاده تونلی

در ادامه به بررسی هر یک از این مدل های ذکر شده میپردازیم.

اواپراتور مکعبی

اواپراتور مکعبی رایج ترین و متواول ترین نو ع اواپراتور سردخانه بوده و در بازار به این نوع اواپراتور، اواپراتور سردخانه نیز میگویند. از قدیمی ترین نوع اواپراتور های استفاده شده در سردخانه ها همین مدل مکعبی میباشد.

این نوع اواپراتور از تک فن شروع شده و بر حسب ظرفیت مد نظر طراحی، تغییر میکند و معمولا تا 5 فن افزایش می یابد. در ضمن با توجه به ظرفیت اواپراتور سایز فن ها متفاوت میباشد. لازم به ذکر است در اواپراتور ها از فن های معکوش استفاده میشود. بدین صورت که توسط فن، هوای گرم ازپشت کویل اواپراتور مکش شده و به پس از عبور از روی کویل به بیرون پرتاب میشود.

فین های مورد استفاده در این نوع اواپرانورها هم با توجه به نوع کاربرد آن جهت اواپراتور زیرصفری یا اواپراتور بالاصفری،تغییر کرده و فاصله فین ها تغییر میکند.

در اواپراتئر زیر صفری جهت جلوگیری از یخ زدگی، فاصله فین ها بیشتر میشود.

 

اواپراتور سقفی

اواپراتور سقفی

اواپرتور سقفی معمولا در فضاهایی که از نظر عرض و طول مشکل و محدودیت دارند مورد استفاده قرار میگیرند و در برخی موارد نیز استفاده از اواپرانور سقفی باعث بهینه شدن فضای داخل سردخانه و بالا رفتن فضای قابل دسترسی در سردخانه میشود. استفاده از اواپراتور سقفی سال هاست که مد نظر طراحان و نصابان سردخانه های کوچک و بزرگ قرار گرفته و از اواپراتور سقفی به عنوان راهکاری جهت کاهش فضای غیر مفید سردخانه استفاده میکنند.

از مهمترین برند های سازنده ی این نوع محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

اواپراتور سقفی زاویه دار

اواپرتور سقفی زاویه دار نیز معمولا در فضاهایی که از نظر عرض و طول و ارتفاع مشکل و محدودیت دارند مورد استفاده قرار میگیرند. کاربرد اواپراتور سقفی زاویه دارنیز همانند اواپراتور سقفی مباشد.

از مهمترین برند های سازنده ی این نوع محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

اواپراتور دیواری زاویه دار

اواپرتور دیواری زاویه دار نیز سهمی از بازارهای اواپراتور هوایی را دارند و معمولا کاربرد کمتری نسبت به اواع دیگر اواپراتور دارند.

از مهمترین برند های سازنده ی این نوع محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

اواپراتور تونلی

با توجه به طراحی خاص اواپراتور تونلی، به صورتی که کویل در قسمت پائین اواپراتور و زیر فن ها قرار دارد و گردش هوا در اتاق به نوعی خواهد بود که مکش اواپراتور ایستاده از پائین و دهش از بالا خواهد بود؛ در نتیجه امکان نصب اواپراتور در نزدیکترین حالت به دیوار پشت مقدور است که باعث استفاده بهینه از فضای اتاق می شود.

از مهمترین برند های سازنده ی این نوع محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

 • اواپراتور تونلی آرشه
 • اواپراتور تونلی تبادل کار
 • اواپراتور تونلی نیک
 • اواپراتور تونلی بوران
 • اواپراتور تونلی نوین
 • اواپراتور تونلی صابکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.